Sitemap Kontakt Formulář Tisk Fotogalerie
Úvodní stránka Naše společnost Zemní protlaky Inženýrské sítě Plynovody Kanalizace Stavební práce Reference

Zemní protlaky

Přípravné práce pro stavby

Pneumatické zařízení - výrobce TERRA. Zařízení provádí zemní vrty propichovacím způsobem (vytlačení horniny vně mimo plášť). Nelze propichovat v nepórezním materiálu, např. pískovce nebo v bahnitém - měkkém terénu. Uvedené zařízení zatahuje chráničky PE nebo PVC průměr 140, 125, 110, 63, 50 mm, dle požadavků zákazníka. Startovací jáma má rozměry 200 x 80 cm, hloubka 10 cm pod dnem chráničky. Zařízení přesně zaměřuje svůj cíl a pracuje v délkách do 25 m. Stroj je vybaven zpětným chodem. Uvedená technologie je vhodná pro provádění přípojek inž. sítí. Není třeba opěrný blok.

zemní protlaky

Pneumatické zařízení na horizontální beranění ocelových trub výrobce TERRA. U tohoto způsobu jsou otevřené ocelové roury v jednotlivých délkách 6 m zatloukány pod vozovku, železnici nebo řeku a přivařovány tak dlouho, až je dosažena základní délka. Zařízení pracuje na principu horizontální uloženého beranidla. Píst, který se pohybuje v prostoru válce je uváděn do pohybu stlačeným vzduchem. Tento píst naráží na čelo válce pevně spojené s beraněnou trubkou pomocí rámovacích kuželů a napínacího přípravku. Rámovací kužele umožňují použití ocelových rour následujících průměrů a délek:

zemní protlaky
DN 160 70m DN 270 45m DN 400 40m
DN 200 60m DN 300 45m DN 500 35m
DN 230 60m DN 370 42m DN 600 30m
DN 700 25m DN 800 25m DN 1000 20m

Zemina nahromaděná v potrubí se vytlačí tlakovou vodou(hydročistič). Občasné vyskytující se kameny, které je možno rozlamovat, by měly mít menší průměr než 1/2 průměru zaražené trubky. Startovací jáma je rozměrů 8,5 (6,5) x 1,5 m, dno o 15cm níž než dno zaražené roury, rovina dna jámy musí být rovnoběžná s osou protlaku. Dno startovací jámy se zpevní kamennou drtí nebo ve zvodnělých terénech silničními panely. Cílová jáma je o rozměrech 2x2 m, dno 0,8 m pod rourou. Metoda nevyžaduje opěrný blok. Při použití výše uvedených technologií není nutná technická pomoc objednatele. Objednatel zajistí pouze výkop manipulačních jam, popřípadě vodní zdroj. Před realizací díla provedeme prohlídku staveniště a navrhneme nasazení nejvhodnější technologie.Nepažené pneumatické protlaky: PVC chránička /orientační ceník/ 2015

Průměr použitého kladiva
Cena za metr
Cena za chraničku
průměr 80 mm (chránička do pr. 63 mm) 640,- Kč 60,- Kč
průměr 135 mm (chránička do 110 mm) 820,- Kč 80,- Kč
Rozšiřování do pr. 140 mm (chrán. do 125 mm) 1100,- Kč 150,- Kč
Rozšiřování do pr. 170 mm (chrán. do 140 mm) 1300,- Kč 200,- Kč
Rozšiřování do pr. 200 mm (chrán. do 160 mm) 1600,- Kč 250,- Kč

Pažené pneumatické protlaky: ocelová chránička /orientační ceník/ 2015

Průměr chráničky
Cena za m protlaku
Nová chránička
vč.sváření
Repas.chránička
vč.sváření
průměr 159 mm 1500,- Kč 600,- Kč 400,- Kč
průměr 219 mm 2000,- Kč 900,- Kč 600,- Kč
průměr 245 mm 2300,- Kč 1400,- Kč 800,- Kč
průměr 275 mm 25100,- Kč 1700,- Kč 1000,- Kč
průměr 324 mm 3000,- Kč 2000,- Kč 1400,- Kč
průměr 377 mm 3700,- Kč 2500,- Kč 1600,- Kč
průměr 426 mm 4000,- Kč 3000,- Kč 2000,- Kč
průměr 457 mm 4500,- Kč 3400,- Kč 2400,- Kč
průměr 530 mm 5000,- Kč 3500,- Kč 2500,- Kč
průměr 630 mm
průměr 720 mm
průměr 813 mm
6000,- Kč
7000,- Kč
8000,- Kč
4100,- Kč
5200,- Kč
6900,- Kč
3000,- Kč
4000,- Kč
6000,- Kč

Nad průměr 530 mm se ceny sjednávají dohodou

Ceny protlaků jsou bez materiálu. ve směrové a výškové toleranci do ±1% dle projektové dokumentace. Chráničky daných průměru účtujeme dle aktuálních cen na trhu. Ceny protlaků jsou stanoveny do 3 třídy zeminy,nad 3 tř příplatek.
Případné čerpání spodních vod 200,-Kč za 1 hodinu.
Dopravné dodávka 16,-Kč za 1km.nákladní vozidla 30,-Kč za 1km+dálniční poplatek

Dle množství, obtížnosti a délky protlaku lze ceny sjednat dohodou při uzavírání smlouvy. Uvedené činnosti podléhají režimu přenesení daňové povinosti na DPH ve stavebnictví - § 92 zákona o DPH.

Uvedené činnosti podléhají režimu přenesení daňové povinosti na DPH ve stavebnictví - § 92 zákona o DPH.

Firma je pojištěna pro případ škody spůsobené touto činností.


2005 - 2012 © Aret - Stav s.r.o.
Všechna práva vyhrazena
tvorba www prezentace